KURYLCHUK Nataliya


Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе
200601 3 42 135
200604 3 41 135
200607 3 41 139
200610 3 36 126