LEE Shiu Ying vs SUWARTI Suwarti


Flag of Taipé Chinês LEE Shiu Ying
Ranking #26 em classe 8 e #105 em Mulheres em pé.
Best rank #14 in class 8 was on Julho 2016. Ver histórico

Flag of Indonésia SUWARTI Suwarti
Ranking #12 em classe 8 e #57 em Mulheres em pé.
Best rank #10 in class 8 was on Outubro 2019. Ver histórico

2019 Asian Championships, Singles class 8: 5,8,5
2019 Asian Championships, Teams class 8: 6,11,8