BONEBO Maxime RomainData Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201101 4 69 279
201104 4 71 282
201107 4 84 307
201110 4 84 311
201304 4 56 269
201506 4 77 320
201507 4 77 323
201508 4 77 328
201509 4 76 323
201510 4 77 328
201511 4 70 319
201512 4 72 327
201601 4 69 318
201602 4 69 318
201603 4 69 323