Perfil dos jogadores


Nome Sexo Classe País
BAKANOV Aleksandr M 11 UKR
BAKANOV Olexander M 6 UKR
BIDNYY Dmytro M 7 UKR
BOIKO Serhii M 10 UKR
BURDYH Yuriy M 4 UKR
BUZIK Ruslan M 3 UKR
DIDUKH Viktor M 8 UKR
DROBOTUN Artem M 7 UKR
GAVRYLIUK Mykhailo M 5 UKR
GOLOVIN V M 4 UKR
GULYK Roman M 2 UKR
IVANOVA Natalia F 11 UKR
IVANOVA Nataliya F 11 UKR
KARP Viktor M 6 UKR
KATS Lev M 9 UKR
1 - 15 de 55