Logo

Resultados de WU Su Ying
2nd Taichung Table Tennis OpenVitórias

Perdas

TIAN Shiau Wen em Singles class 10 group : 2,3,1
YANG Qian em Singles class 10 group : 4,5,5
KIM Kun-hea em Singles class 10 group : 2,3,3
SETTISRIKOEDKUN Chayanan em Teams class 9-10 group : 6,7,5
YEM Wei Ting em Teams class 9-10 group : 7,5,5
XIONG Guiyan em Teams class 9-10 group : 2,2,2
KIM Kun-hea em Teams class 9-10 group : 7,2,2
CHO Gye-chon em Teams class 9-10 group : 7,5,4
YANG Qian em Teams class 9-10 group : 1,2,3