Logo

Результаты GREBE Stephanie
Lignano Master Open 2015Победы

CHIZHOVA Marina в Личные класс 6 group : 10,8,7
NESTERENKO Svetlana в Личные класс 6 group : 7,3,5
HAMMAD Hanna в Командные класс 7 group : 5,-6,8,4
MAHMOUD Faiza Abdelhafez в Командные класс 7 group : 7,9,8
VALDES- BABENKO Kateryna в Командные класс 7 group : 7,4,8
LYTOVCHENKO Maryna в Командные класс 7 group : 4,7,8
U Choi Hong в Командные класс 7 group : 6,4,4

Поражения

KLYMENKO Yuliya в Личные класс 6 group : 6,10,-7,8
LYTOVCHENKO Maryna в Личные класс 6 quarter final : -2,6,4,-11,10
BARNEOUD Anne в Командные класс 7 group : 9,-9,-7,7,9