Logo

Resultados de PATEL Bhavina Hasmukh Bhai
8th Al Watani ChampionshipsVitórias

TARSILEM Tarsilem em Singles class 4-5 group : 7,9,-5,11
ABUAWAD Khetam em Singles class 4-5 group : 9,-8,-2,7,9
AL AZZAM Fatmeh em Teams class 4-5 group : 9,8,3
ASAYUT Dararat em Teams class 4-5 group : 3,3,-8,4
JAION Wijittra em Teams class 4-5 group : 7,8,-7,6
MUSLIM Osrita em Teams class 4-5 group : 1,3,1
TARSILEM Tarsilem em Teams class 4-5 group : -8,8,8,5

Perdas

ZHANG Miao em Singles class 4-5 group : -6,6,4,-4,6
ABUAWAD Khetam em Teams class 4-5 group : 5,4,-14,-9,7
ZHANG Bian em Teams class 4-5 group : 5,4,8