Logo

Resultados de MUSTOPA Enceng
Asian Para Games 2018Vitórias

Perdas

YAN Shuo em Singles class 7 group : 7,2,9
LEE Se Ho em Singles class 7 group : 8,7,4
ZHAO Shuai em Teams class 8 group : 2,3,7
TATEISHI Arufuahirokazu em Teams class 8 group : 6,3,7

Vitórias em duplas

Perdas em duplas

ZHAO Shuai / YE Chao Qun
ARITONANG Leonardo / MUSTOPA Enceng
Teams class 8 group: 7,8,2
TATEISHI Arufuahirokazu / SHUKUNOBE Takumi
ARITONANG Leonardo / MUSTOPA Enceng
Teams class 8 group: 7,-9,-11,6,7