Logo

Resultados de NAMSAGA Yuttana
PTT Thailand Open 2018


Medalhas

3 Bronze em Men's teams class 6-7

Vitórias

KUMAR Mukesh em Singles class 7 group : 4,4,5
LEE Se Ho em Singles class 7 group : -3,3,6,6

Perdas

INOUE Masachika em Singles class 7 group : 5,6,-15,-12,3
KANEKO Kazuya em Singles class 7 quarter final : 9,-9,10,13
KANEKO Kazuya em Teams class 6-7 semi final : -7,8,10,-10,12

Vitórias em duplas

PUNPOO Chalermpong / NAMSAGA Yuttana
PAL Ashok Kumar Parvanta / KUMAR Mukesh
Teams class 6-7 group: 2,1,8
PUNPOO Chalermpong / NAMSAGA Yuttana
HEMMI Kosuke / SHIBASAKI Takuya
Teams class 6-7 group: 1,6,-7,4
PUNPOO Chalermpong / NAMSAGA Yuttana
TONG Chi Yung / TONG Chi Ming
Teams class 6-7 quarter final: 7,-6,-13,9,13
PUNPOO Chalermpong / NAMSAGA Yuttana
INOUE Masachika / KANEKO Kazuya
Teams class 6-7 semi final: -10,-5,9,6,7

Perdas em duplas